Revize

Pod tlakem okolností profesního života jsem v ITI Praha roku 2007 složil zkoušky na kvalifikaci dle §9 Vyhl. 50/78Sb. a obdržel Osvědčení a Oprávnění pro:

  • výkon revizí elektrických zařízení a instalací v nevýbušném prostředí do 1kV a hromosvodů dodavatelským způsobem,
  • školení a přezkoušení znalostí dle Vyhl. 50/78Sb. a vydání osvědčení o provedené zkoušce,
  • poradenství v elektrotechnice a výkon funkce odborného zástupce.