Vítejte na našem webu

 

Fono art studio Meggi design studio
harddisc recording
mastering (analog, digital)
výroba demo CD
ozvučování
nahrávání v terénu
digitalizace zvukových záznamů
grafický design
dtp
prepress
tisk
vydavatelství


JIŘÍ CHALABALA
tel.: 603 269 710
e-mail: jirichalabala@brnenec.net
IVANA CHALABALOVÁ MEGOVÁ
tel.: 731 767 335
e-mail: ivanamegova@brnenec.net

 

M O R A V S K Á   C H R A S T O V Á   7 4 ,   5 6 9   0 4   B R N Ě N E C